Chính sách bảo mật

Trang Chính sách bảo mật 123khoe.com

Quyền riêng tư rất quan trọng đối với chúng tôi tại 123khoe.com và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin đó cũng như các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của mình.

Chinh sach bao mat 123khoe.com 1
Chính sách bảo mật 1

Tại 123khoe.com, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn. Đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ và tôn trọng dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và địa chỉ IP của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hành vi duyệt web của bạn, chẳng hạn như các trang bạn truy cập và các liên kết bạn nhấp vào.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, để liên lạc với bạn và để bảo vệ chống gian lận và hoạt động trái phép khác.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa theo tiêu chuẩn ngành để bảo mật dữ liệu của bạn khi dữ liệu được truyền qua internet.

Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của mình, bao gồm quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó. Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@123khoe.com.

123 Khỏe - Thực phẩm chức năng
Logo
Shopping cart